Οι εφαρμογές επιστημονικής έρευνας ξεκίνησαν για την πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή της Τουρκίας

Οι εφαρμογές επιστημονικής έρευνας ξεκίνησαν για την πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή της Τουρκίας

Η Τουρκική Διαστημική Υπηρεσία προσφέρει στους επιστήμονες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν έρευνα και επιστημονικά πειράματα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύτηκε το TÜBİTAK Space για μια «Επιστημονική Αποστολή».

3 πουλιά με μια πέτρα: EFES 2022!

3 πουλιά με μια πέτρα: EFES 2022!

Με το έργο θα αξιολογηθούν οι προτάσεις πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων για επιστημονικές μελέτες που θα πραγματοποιηθούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ιδρύματα, οργανισμοί και επιστήμονες των οποίων οι προτάσεις εγκρίνονται θα οριστούν ως «Αξιωματικός Επιστημονικής Αποστολής».

Comments (No)

Leave a Reply