Νέα εντολή για όρους δανείου: Το όριο λήξης για δάνεια μεταξύ 50-100 χιλιάδες TL είναι 24 μήνες.

Νέα εντολή για όρους δανείου: Το όριο λήξης για δάνεια μεταξύ 50-100 χιλιάδες TL είναι 24 μήνες.

Οι ακόλουθες δηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν στη δήλωση της BRSA:

Στο πλαίσιο των βημάτων που περιλαμβάνονται στο δελτίο τύπου που δημοσιεύεται από τον επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομικών· Με την υπ’ αριθμ. 10222 απόφαση του Οργανισμού Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας που ελήφθη σήμερα. το γενικό όριο λήξης για τα καταναλωτικά δάνεια καθορίζεται ως 24 μήνες για δάνεια με ποσό δανείου άνω των πενήντα χιλιάδων τουρκικών λιρών και μικρότερο των εκατό χιλιάδων τουρκικών λιρών και 12 μήνες για δάνεια με ποσό δανείου άνω των εκατό χιλιάδων τουρκικών λιρών. είκοσι τοις εκατό της προθεσμιακής οφειλής του ποσού πληρωμής· Αποφασίστηκε ότι το ελάχιστο ποσό πληρωμής για πιστωτικές κάρτες με όριο άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων τουρκικών λιρών θα πρέπει να καθοριστεί ως το σαράντα τοις εκατό της προθεσμιακής οφειλής.

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μελετών.
Διαφοροποίηση με βάση το ποσό του δείκτη αξίας δανείου στα στεγαστικά δάνεια,
Κατεύθυνση δανείων σε παραγωγικούς τομείς όπως οι επενδύσεις και οι εξαγωγές με σκοπό τη βελτίωση της επιλεκτικής προσέγγισης, ιδίως των εμπορικών δανείων,
Αύξηση του συντελεστή στάθμισης των δανείων που θα επεκταθούν σε νομικά πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές παραγώγων με μη κατοίκους,
Θα ληφθούν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εισαγωγή αποκλειστικών διευκολύνσεων ανταλλαγής σε μη κατοίκους.

Comments (No)

Leave a Reply