Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός για το υγειονομικό προσωπικό: Ο υπουργός Koca εξήγησε τις λεπτομέρειες

Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός για το υγειονομικό προσωπικό: Ο υπουργός Koca εξήγησε τις λεπτομέρειες

Ο υπουργός Koca, σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στο Twitter, ανέφερε ότι ο κανονισμός για την έρευνα του υγειονομικού προσωπικού και την ανάκτηση αποζημιώσεων που προκύπτουν από υποθέσεις αθέμιτων πρακτικών δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα και είπε: «Το Συμβούλιο Επαγγελματικής Ευθύνης, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για έχει διαπιστωθεί η χορήγηση άδειας έρευνας και αποζημίωσης επαγγελματιών υγείας. «Οι καταγγελίες που γίνονται λόγω ιατρικού έργου και συναλλαγών των υπαλλήλων της θα αποστέλλονται στο συμβούλιο για άδεια διερεύνησης από τις αρμόδιες εισαγγελίες. Έρευνα υγειονομικού προσωπικού που εργάζεται ιδιωτικά Τα ιδρύματα υγείας και οι ιατροί σε αυτοαπασχόληση υπόκεινται επίσης στην άδεια του συμβουλίου. Το Συμβούλιο θα προβεί σε προκαταρκτική εξέταση σχετικά με αυτές τις καταγγελίες και θα αποφασίσει εάν θα χορηγήσει άδεια έρευνας.

Επισημαίνοντας ότι μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο της Άγκυρας κατά της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την άδεια διεξαγωγής έρευνας, ο υπουργός Koca συνέχισε τη δήλωσή του ως εξής:

«Σε περιπτώσεις όπου οι δημόσιες διοικήσεις έχουν αποφασίσει να καταβάλουν αποζημίωση, δεν θα ασκηθεί προσφυγή (ανάκληση), εκτός εάν υπάρξει οριστική ποινική απόφαση που να δηλώνει ότι ο αρμόδιος επαγγελματίας υγείας έχει καταχραστεί το καθήκον του ενεργώντας κατά των απαιτήσεων του καθήκοντός του. είναι δυνατή μόνο εάν διαπιστωθεί με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ότι έκανε εσκεμμένα κατάχρηση του καθήκοντός του ενεργώντας ενάντια στις απαιτήσεις του καθήκοντός του. θα καθοριστεί από το συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό υπαιτιότητας του αρμόδιου υγειονομικού προσωπικού.δεν θα φέρει οικονομική και διοικητική ευθύνη εκτός εάν υπάρξει τελεσίδικη δικαστική απόφαση λόγω των αποφάσεων τους επί προσφυγής. Από αυτό το στάδιο και μετά, είχαν την ευκαιρία να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμά τους σε επιστημονικό πλαίσιο. Οι γιατροί μας, όπως και οι δικαστές μας, έχουν προστατευτεί και έχουν κερδίσει μια άνευ προηγουμένου ασφάλεια στον κόσμο».

Comments (No)

Leave a Reply